Montessori škola

Vytváříme to nejlepší prostředí pro rozvoj vašich dětí.

Kultura

Kultura je vše, co vytvořil nebo ovlivnil člověk
Je to nezbytný společenský jev, na kterém se spolupodílí celá společnost
Kultura se vytváří podle společných znaků a přežije jedince
Hmotná kultura – věci s užitnou hodnotou
Duchovní kultura – nehmotná
Kultury jsou ve společném souladu, jinak hrozí krize společnosti
Kulturu zdědíme, vytváříme novou a také zbytečnou
Pozitiva – přístup k informacím, demokratizace
Negativa – masovost, náboženský fanatismus

Náboženství

Vyvíjí se pomalu, zpožďuje se za světem, na úrovni středověku
Sociální kontrola – jistota, bezpečí, možnost vlastních názorů
Různé teorie jako náhražky náboženství (fašismus, komunismus)
Říká člověku, co má dělat, nesnášenlivost jiného náboženství

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník