Pravěká hudba

Nejasnosti o počátku hudby
Nálezy v jeskyních, domněnky a teorie
Magická funkce hudby
Existence mýtů

Úvahy o vzniku hudby

Zrychlování řeči
Při práci různé zvuky
Hudba spojena s tancem
Vznik rituálů, pohyby a vlnění těla
Zpěvy primitivní a jednoduché, nedokonalá intonace
Hudba mimoevropských kultur - Čína, Indie, ...

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník