Optika

Barva viditelná očima odpovídá určité vlnové délce světla
Viditelné světlo – vlnová délka 400 – 700 nm, rychlost 300 000 km/s (ve vakuu)
Světlo – elektromagnetické vlnění o konstantní frekvenci
Index lomu světla v daném prostředí – rychlost ve vakuu lomeno rychlost v prostředí
Prostředí – průhledná, průsvitná a neprůsvitná
Světelný paprsek – část přímky, nulová tloušťka, kolmice ke světelné vlnoploše
Vidíme svazek paprsků – nekonečně mnoho paprsků
Princip nezávislosti chodu paprsků – paprsky z různých zdrojů se mohou navzájem protínat, ale přitom se neovlivňují
Princip přímočarého šíření světla – světlo se šíří po přímkách
Zákon odrazu – úhel dopadu se rovná úhlu odrazu, paprsek zůstává v rovině dopadu
Zákon lomu (Snellův) – do opticky hustějšího prostředí paprsek pomalejší, lom ke kolmici, do opticky řidšího prostředí paprsek rychlejší, lom od kolmice (n1 * sin α = n2 * sin β)
Totální odraz – paprsek se láme pod úhlem 90°
Disperze světla – rychlost šíření světla v daném prostředí závisí na frekvenci
Bílé světlo se hranolem rozkládá na barevné spektrum (fialová, modrá, zelená, žlutá, červená)

Zobrazení optickými soustavami

Optická soustava – uspořádání optických prostředí, která mění směr chodu paprsků
Optické zobrazení – postup, kterým získáváme optické obrazy bodů
Skutečný obraz – sbíhavý svazek paprsků, lze zachytit na stínítko
Zdánlivý obraz – rozbíhavý svazek paprsků, oko vidí

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník