Montessori škola

Vytváříme to nejlepší prostředí pro rozvoj vašich dětí.

Rusko 2. poloviny 19. století

Vládnoucím rodem Romanovci
Od 18. století hlavním městem St. Pětěrburg
Formou vlády samoděržaví, mnohonárodnostní monarchie
Územní rozsah – Evropa, Asie, pronikání na Balkán a do Číny, 1867 prodej Aljašky USA
Významné události 1. poloviny 19. století – napoleonské války, Rusko členem Svaté aliance, 1825 povstání děkabristů, výboje na Balkán, války s Turky
Významné osobnosti – Alexandr I., Mikuláš I., generál Kutuzov, Puškin
Krymská válka (1853 – 1856) – snaha ovládnout Balkán, podpora Slovanů, porážka Ruska
Pařížský mír – 1856, demilitarizace Černého moře, neutralizace, přes Bospor jen osmanské válečné lodě, samostatnost Moldavska a Valašska
V průběhu války nastupuje nový car Alexandr II.
1861 zrušení nevolnictví za výkupné
Nevolníci (mužici) přestali podléhat statkářské, soudní a policejní pravomoci
Zavedena místní a krajská samospráva
Zavedení porotních soudů
Rozšíření středních škol a univerzit
Posilování armády a námořnictva
1863 povstání v ruském záboru Polska, brutálně potlačeno, zrušeno nevolnictví bez výkupu
Násilná rusifikace
Obrovské společenské rozdíly, fatalismus
Řemeslníci, obchodníci, počátky industrializace – továrníci, dělníci
Poprvé silná pravoslavná církev
Statkáři, byrokracie, šlechta, vojsko a car
Narodnaja volja – inteligence, naděje v obrodnou roli dělnictva
Kadeti – Strana pro konstituční monarchii, po VŘSR rozpuštěni
Eseři – Strana sociálních revolucionářů, cílem násilné odstranění carského režimu, parlamentní demokracie, zánik po VŘSR
Sociálně demokratická strana Ruska – rozpory ve straně, rozdělení na bolševiky a menševiky
Menševici – změny ve společnosti parlamentní cestou, reformy
Bolševici – změny revoluční cestou, Lenin, Trockij
Alexandr III. obnovil reakční politiku, rusifikace
1877 další válka s Osmanskou říší, vítězství Ruska, nesouhlas evropských velmocí
Berlínský kongres – 1878, uznána nezávislost Srbska, Černé Hory a Rumunska
Poslední úprava hranic do roku 1918
Na kongresu podepsána smlouva mezi Německem a R-U – vzniká Dvojspolek
Prohlubují se rozpory mezi Německem a Ruskem, Rusko se sbližuje s Francií – Dvojdohoda
Car Mikuláš II. – slabý, nezájem o poměry, ovládán manželkou, Stolypinem a Rasputinem
Mikuláš II. popraven v Jekatěrinburgu roku 1918
Rusko-japonská válka (1904 – 1905) – spory o Mandžusko
Návrh japonské vlády na vymezení sfér vlivu v Mandžusku a Koreji, neúspěch v jednání
Japonci přepadli Port Arthur a Vladivostok, boje na moři i souši, bitva u Cušimi
Porážka Ruska, projevení zaostalosti a nevýhod samoděržaví
Část ostrova Sachalinu od Ruska Japonsku, uznání japonských zájmů v Koreji
Zaručena práva na rybolov podél pobřeží Sibiře Japonsku

První ruská revoluce

1905 -1906
Příčiny – neúspěšná válka s Japonskem, hlad, bída, zaostalost Ruska
22. 1. 1905 v Petrohradě rozehnána hladová dělnická demonstrace
Nepokoje do dalších měst a na venkov, rabování, plenění
Politické strany požadují zavedení všeobecného hlasovacího práva a svolání dumy, zavedení občanských svobod
V říjnu 1905 Mikuláš II. vydává manifest – zřizuje státní dumu jako zákonodárný orgán
Zrušeno výkupné za zrušení nevolnictví
Levice nesouhlasí, volá po další revoluci
K moci ministerský předseda Petr Arkaďjevič Stolypin
Počátky parlamentarismu – Rusko obilnicí Evropy, povinná čtyřletá školní docházka, rozpuštěna duma, Rusko opět samoděržaví
Carskou rodinu ovlivňuje Rasputin – ruský mužik a divotvorný mystik

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník