Občanská válka v USA

Po získání nezávislosti USA mezi Atlantským oceánem a řekou Mississippi
Mezi Mississippi a Tichým oceánem osídleno Indiány
Během následujícího desetiletí osídlování bílými přistěhovalci
Dobývání nových území – likvidace Indiánů
Osídlování středozápadu až do 90. let 19. století – politické, náboženské, finanční důvody
Válkou s Mexikem (1846 – 1848) získán Texas, Nové Mexiko a Kalifornie
Od Španělska zakoupena Florida
1846 smlouva s Velkou Británií o hranici mezi Kanadou a USA
1867 zakoupení Aljašky od ruského cara Alexandra II.
Z nových teritorií vznikaly státy, debaty o povolení otroctví

Boj proti otrokářství

V severních, farmářských státech Unie zrušeno na konci 18. století
Sever vyvíjen průmyslově, rodinné farmy
Jih – plantáže, bavlna, na otrocké práci založeno celé hospodářství
Bavlna 60% vývozu země
Jižané chtěli zvýšením počtu otrokářských států zvýšit svůj vliv v Kongresu
Jih chce větší autonomii pro jednotlivé státy, sever silnější centrální vládu
1854 spor mezi oběma tábory o Kansas a Nebrasku
Obyvatelé Nebrasky proti otroctví, v Kansasu boj
John Brown a skupina bojovníků proti otroctví, pouliční boje
Vítězství protiotrokářské strany – Kansas přijat do Unie jako demokratický stát
Spory v Kansasu nově rozdělily politické strany Unie – Jižany hájí demokratická strana
Na Severu vytvoření 1854 nové republikánské strany, Abraham Lincoln (1860 prezidentem)
Jih protest – do jara 1861 vystoupení 11 států z Unie, vytvoření Konfederace amerických států
Severní státy považují tento akt za porušení ústavy – řešení silou zbraní
Válka vedena brutálně, zajatecké tábory, zákopy, špionáž, největší západní konflikt 19. století

Válka Severu proti Jihu

1861 – 1865
Sever – Unie, Washington, 23 států, 22 milionů obyvatel, 91% průmyslu, prezident Lincoln, generálové Grant, Sherman, silná, dobře zásobovaná armáda, černošské pluky
Cíl Severu – bojovat na Jihu, vést brutální strategii opotřebení sil, podlomit vůli Jižanů
Jih – Konfederace, Richmond, 11 států, 9 milionů obyvatel, 9% průmyslu, prezident Davis, generál Lee, pohyblivá armáda s odhodlanými veliteli, nedostatek výzbroje, léků, potravin
Cíle Jihu – proniknout na Sever, spoléhají na pomoc Evropy
Na obou stranách zajatecké tábory, psychologická válka, špionáž
Do dějin několik slavných bitev – 1863 u Gerrysburgu, vyplenění Atlanty, obsazení Richmondu
1863 zákon o domovinách (přídělu půdy), o osvobození černochů (1862 zákon o zrušení otroctví, v platnost 1863) – přisívají k posílení Severu
Po obležení Richmondu konec konfliktu 1865 kapitulací Jižanů u Appmattoxu
Krátce poté v divadle zastřelen Abraham Lincoln (1865)
Ve válce padlo na obou stranách na 650 000 lidí
Po skončení občanské války okupace jižních států, rekonstrukce Jihu (1867 – 1877)
Vojáci a úředníci ze Severu demokratizovali jižanskou správu a politický život
Hospodářské a politické vyrovnání rozdílů mezi Severem a Jihem
Přeměna agrární země v průmyslovou, vytvoření jednotného trhu
Ústava USA černochům rovnoprávnost, volební právo, právo na vzdělání, ale zároveň existují zvláštní zákony pro černochy (tělesné tresty, zákaz shromažďování, pronajímání půdy)
K zastrašování a útokům na černochy vytvořen Ku-klux-klan a Bílá liga
S černošskou otázkou potýkání i po celé 20. století (Martin Luther King)
Politický systém – 2 politické strany (republikánská a demokratická)
Kongres – sněmovna reprezentantů a senát
Nejvyšší soud
Prezident velké pravomoci – častá oběť atentátů

Nová světová velmoc USA

Hlavní vnitřní rozdíly a obtíže vyřešeny občanskou válkou
Překážky vzestupu odstraněny v období rekonstrukce
Dokončeno ovládnutí země – zlikvidován odpor indiánských kmenů (1876 – 1890)
Dotvořena soustava amerických států (1870 – 1914), do Unie přijato dalších 12 států
Socha Svobody – dar Francie, k výročí nezávislosti
Surovinové zdroje, dostatek pracovních sil, budování komunikací
Technologický pokrok a jeho plné využití – strojírenský, naftařský, ocelářský průmysl
Nové vynálezy užity v praxi – elektřina, spalovací motory
Mechanizace zemědělství
Bankovnictví
Stavebnictví – první mrakodrapy po roce 1883 (žehlička)
Vhodná politika vlády – nízké daně, výhodná cla, rozšíření trhu, pracovní zákonodárství
Španělsko-americká válka (1895 – 1898) – ovládnutí karibské oblasti, připojení Portorika
1906 odkoupení a dostavění průplavu v Panamě
Tichomoří, Samoa, Havaj, 1898 připojen k USA Pearl Harbor

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník