Montessori škola

Vytváříme to nejlepší prostředí pro rozvoj vašich dětí.

Národní obrození

Proces utváření novodobého českého národa, vznik novodobé české kultury
Stejný jazyk, společné území, jednotný hospodářský celek
Kdysi významný český stát zaostalou zemí – část mnohonárodnostní habsburské monarchie
Vyšší vrstvy odcizení, odnárodnění
Za Čecha považován i ten, kdo v Čechách žil, významnější Češi mluvili nebo psali německy
Vyšší vzdělání dosažitelné jen na německých školách
Úřední řeč němčina – čeština řeč chudiny ve městech, venkovanů a nevzdělanců
Předpoklady obrození – zrušení nevolnictví, příliv českého obyvatelstva do měst, průmyslová revoluce, vytvoření skupiny buditelů, příznivé mezinárodní podmínky, do popředí měšťanstvo, vědomí slavné minulosti, tradic samostatné národní existence, Slovanstvo
V průběhu velké francouzské revoluce posila národního sebevědomí
Úsilí o obnovu českého jazyka a vytvoření plnohodnotné české národní vědy a kultury
Politický podtext – potřeba obnovy české státnosti
Česká inteligence – hlavní zásluha, lidé ze středních měšťanských a lidových vrstev
Písmáci – prostí lidé se zálibou v četbě, zapisování zážitků
Národní buditelé, vlastenci – osvětová, vědecká i umělecká činnost
Činnost obrozenců – obnova slovní zásoby, obrana a obrození českého jazyka, láska ke knize a divadlu, úcta k národním dějinám, myšlenka slovenské vzájemnosti, demokratismus
Na počátku 19. století vliv romantismu, cit, nadšení a odhodlání pro národní oběti
Vytvořen 1. novodobý český národně kulturní program
Základy novodobé české odborné terminologie
Josef Jungmann – literární věda a estetika
Antonín Marek – filozofie
Josef Václav Sedláček – matematika a fyzika
Bratři Preslové – botanika, zoologie, mineralogie, chemie a technologie
Antonín Jungmann – medicína
František Palacký – organizátor politického hnutí, historik, filozof a politik
Vznikají rukopisné padělky – posilnění sebevědomí národa, zdroj optimismu
Ve 30. až 50. letech 19. století postupné rozvětvení na celonárodní hnutí
Cílem získat pro česká národní hnutí nejen venkovany, ale i střední vzdělanou vrstvu
Přechod od jazykových a kulturních cílů k politickým, boj za politická práva národa
1831 vznik Matice České
1833 Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách – zřízení českých průmyslových škol
1846 Měšťanská beseda – české politicko-společenské středisko pro společenskou osvětu
Liberální proud – spjatý se zemskou vlasteneckou šlechtou, vyjádřený austroslavismem
Radikálně demokratický proud – spjatý s bojem protifeudálním a sociálním, svržení monarchie
Česká politická žurnalistika – Karel Havlíček Borovský, Josef Kajetán Tyl

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník