Montessori škola

Vytváříme to nejlepší prostředí pro rozvoj vašich dětí.

Komplexní sloučeniny

Obsahují centrální atom
Na centrální atom se koordinačně kovalentní vazbou váží ligandy
Centrální atom obsahuje prázdné valenční orbitaly, přijímá volné elektronové páry – akceptor
Ligandy – atomy, ionty, nebo elektroneutrální molekuly, mají volné elektronové páry - donor
Komplexní částice – centrální atom + ligandy
Koordinační číslo – udává počet vázaných ligandů na centrální atom

Názvosloví komplexních sloučenin

Název se skládá:
Počet ligandů – latinská číslovka (tetra, hexa)
Název ligandu – koncovka –o
Centrální atom – český název, koncovka podle oxidačního čísla
Aquakomplexy – vznikají ve vodném prostředí

Využití komplexních sloučenin

Analytická chemie – kvalitativní a kvantitativní
Katalyzátory
Komplexy v živých organismech – vitamín B12, hemoglobin, chlorofyl

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník