Montessori škola

Vytváříme to nejlepší prostředí pro rozvoj vašich dětí.

Jedinec

Každá živá bytost
Tvoří živou přírodu
Je prostorově ohraničená
Má omezenou délku života
Během života se vyvíjí

Druh

Soubor populací organismů, obývají určitý areál, páří se mezi sebou a dávají plodné potomky
Reprodukční izolace druhu
Charakteristické druhové vlastnosti
Delší doba života, nepřetržitost druhu
Vývoj (evoluce) je pomalý, ale mění se

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník